LA PASSIÓ DE BANYOLES

Abans de la creació de Teiatròlics, Jordi Angelats ja havia assumit la direcció de La Passió de Banyoles, entre els anys 2006 i 2013. El 2006 i el 2007, es van representar dos quadres a Esparreguera. Els anys 2008, 2009 i 2010 l'escenari de La Passió de Banyoles, en què es van representar diferents fragments del text Ecce Homo de Frederic Corominas, va ser la Muralla de Banyoles. Posteriorment, a partir de l'any 2011, la representació es va traslladar al Monestir de Banyoles.