FORA DE SERVEI





Fora de Servei, de Ray Conney, és l'obra escollida per a les Festes de Sant Martirià 2015. Hi col·labora amb un paper protagonista el teiatròlic Jordi Angelats (peipetit).